آلاچیق های ارغوانی از چوب درخت ارغوان ساخته می شوند که این چوب در برابر آفتاب و سرما مقاومت زیادی دارد. چوب ارغوان به صورت کاملا طبیعی بوده که نسبت به کارهای آردوباز و ایرانیت بسیار سرد و دل نشین است. چوبهای کف آلاچیق ارغوانی از چوب روسی کار شده که در برابر سرما و گرما مقاوم می باشد. سازهای آلاچیق ارغوانی به صورت پیچ و مهره ای است که برای حمل به شهرهای مختلف ایران ساخته شده و قابل جابجایی می باشد.

arghavan